Kľúč k víťazstvám

28. februára Mt 20, 17-28

V matke Zebedejových synov spoznávame matku túžby po presadení sa, ktorá porodila každého z nás. Ježiš však "vzal osve svojich učeníkov", čiže vyvolil si nás z davu nie pre to, aby sme panovali nad inými, ale aby sme pili z Jeho kalicha: nasledovali Ho, slúžili iným a vystúpili za Ním do Jeruzalema...