Kľúč k víťazstvám

29. februára Lk 16, 19-31

Lepšie žiť ako žobrák Lazár, ukrižovaný s Kristom, než ako boháč, ktorý hodoval deň čo deň. Veríš tomu? Kiežby nám toto pôstne obdobie pomohlo uvidieť túto pravdu!