Kľúč k víťazstvám

1. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Boh riskuje veľmi veľa... Napriek našim chybám a našej nezrelosti je pripravený dokázať nám, že v nás verí a dať za to aj to najcennejšie, dokonca aj svojho Syna. Aby sme sa stali jeho synmi a dcérami, ktorí Ho slobodne príjmu.