Kľúč k víťazstvám

2. marca Lk 15, 1-3. 11-32

To dnešné evanjelium nás pozýva kontemplovať veľkosť slobody, ktorú nám Pán Boh vo svojej láske k nám necháva. Vidíme ju v tom otcovi, ktorý dovoľuje svojim synom ísť po pomýlených cestách. Iba Boh takto miluje. Lebo iba On má plán B. Jeho Syn, Ježiš Kristus, zaplatil zaň dobrovoľne svojou smrťou.