Kľúč k víťazstvám

5. marca Mt 18, 21-35

Slovo almužna má v gréčtine aj v hebrejčine ten istý pôvod, čo slovo milosrdenstvo. Sme pozvaní v tomto čase konať milosrdenstvo, čiže predovšetkým darovať dlhy svojim vinníkom, odpúšťať. Znovu a znovu. Ak sme vysporiadní na tejto úrovni, môžeme konať milosrdenstvo aj dávajúc pomoc ľuďom núdznym.