Kľúč k víťazstvám

3. apríla Lk 24, 13-35

Je to ohromná veta dnešného evanjelia: keď sa im otvorili oči a spoznali ho, on im zmizol. Hovorí nám to čosi zásadné o našej viere. Že naša viera je neustále takouto dynamikou: keď sa ti otvárajú oči, On mizne. Vidíme stále o niečo lepšie, ale nie je nám dané vlastniť to, čo vidíme. Sme takto pozvaní ísť znovu o čosi ďalej. Máme tu totiž do činenia s nekonečne nás prekračujúcími tajomstvami.