Kľúč k víťazstvám

13. apríla Jn 6, 16-21

Kresťania sú deťmi svetla a predsa musia žiť v noci a veslovať proti vetru. Je to každodenná skutočnosť. Chceli by sme, aby sa veci zmenili, ale nie v tom je ozajstný veľkonočný zázrak. Ten opravdivý zázrak je v tom, že viem, uprostred protivenstiev každodennosti, nadprirodzene milovať tých, ktorých mám okolo seba.