Kľúč k víťazstvám

22. apríla Jn 10, 1-10

"Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie," povedal Ježiš. Preto by sme mali prechádzať cez neho ako cez bránu, počúvajúc jeho slová a prijímajúc ho v sviatostiach a medzi našimi bratmi a sestrami. Tak sa v nás postupne rozvíja nový život.