Kľúč k víťazstvám

25. apríla Mk 16, 15-20

Čo je opakom viery? Čo znamená neveriť? Málokedy si to uvedomujeme, ale neveriť Bohu znamená zostávať pri predsudkoch. Pri predstavách o Bohu, ktoré sa najrozličnejším spôsobom, ako burina, ani nevieme kedy, ujali v našom vnútri. Sú viac alebo menej v každom z nás, ale smutné je, ak náš vzťah s Bohom stojí na týchto predsudkoch a neposúva sa aspoň trošku bližšie k opravdivému poznaniu toho, ktorý je prameňom života a spásy.