Kľúč k víťazstvám

15. mája Jn 17, 11b-19

V Cirkvi zakúšame neustále dôsledky Ježišovej modlitby, z ktorej úryvky počúvame v týchto dňoch. Otec ju vypočúva. A v centre tejto modlitby si aj ty. A preto je dobré si všimnúť, že Ježiš neprosí, aby sme boli vzatí zo sveta, ani aby nás svet prijal a miloval. Neprosí o to, aby sme neboli prenasledovaní. Ale prosí, aby sme boli naozaj slobodní od zla, predovšetkým v našom srdci.