Kľúč k víťazstvám

16. mája Jn 17, 20-26

Potrebujeme sa naučiť kontemplovať slávu, ktorú Boh dal svojmu Synovi. Predovšetkým medzi tými, ktorých si Ježiš vyvolil a posväcuje ich svojou krvou. Ide o konkrétne spoločenstvo, v ktorom žijeme, nie o nejaký všeobecný pojem Cirkvi.