Kľúč k víťazstvám

23. mája Mk 14, 22-25

Moje telo, moja krv, vezmite... Ježiš veľmi dobre vedel, že význam jeho slov nie je len symbolický: "Už nebudem piť z plodu viniča..." Ako veľkňaz symbolom naznačoval nadchádzajúce udalosti. Kiežby sme aj my mali na eucharistii účasť, ktorá nám pomôže dozrievať v našom všeobecnom povolaní ku kňazstvu.