Kľúč k víťazstvám

24. mája Mk 10, 1-12

Uznávaš, že tvoje manželstvo, kňazstvo alebo povolanie má svoj pôvod v Bohu? Že to jednoducho nie je len nejaká ľudská alebo telesná záležitosť? Pretože iba týmto spôsobom môžeme nájsť spásu, slobodu, pokoj a každý deň jasné slovo, ktoré nás vracia späť našim manželským partnerom, našim spoločenstvám a našej misii.