Kľúč k víťazstvám

18. júna Mt 5, 43-48

Byť synom svojho Otca, ktorý je na nebesiach... Ježiš ukazuje, že sa to prejavuje láskou k nepriateľom a prenasledovateľom. Čo pre teba znamená byť synom nebeského Otca?