Kľúč k víťazstvám

24. júna Lk 1, 57-66. 80

Cieľom ľudského života je Božia oslava. Zachariáš mohol velebiť Boha až po tom, čo uvidel naplnenie sa Jeho slova. Tak je to s Božím slovom aj v našom živote. Keď začíname vidieť v jeho svetle naše dejiny, ono oslobodzuje aj naše ústa a jazyk k oslave Boha.