Kľúč k víťazstvám

11. júla Mt 19, 27-29

Prichádzajú k nám dnes tieto Ježišové slová: "Každý, kto pre moje meno..." čiže každý, kto z ohľadu na moju lásku, žijúc pre moju lásku, opustil staré, choré, telesné vzťahy s ľuďmi a vecami, sa oslobodí a naučí sa milovať. V mojej láske zakúsi všetko znásobené: ako doma, medzi svojimi bude kdekoľvek, pretože kdekoľvek som ja, tam je opravdivý odpočinok. S láskou, vďakou i odvahou príjmime dnes toto Učiteľovo uistenie.