Kľúč k víťazstvám

19. júna Mt 5, 38-42

„Neodporujte zlému“, hoci by sa to zdalo jednoduchšie, efektívnejšie a spravodlivé. Nie je to cesta, na ktorej by si sa naučil naozaj milovať a odpúšťať, a nedáš takto na to šancu ani svojim protivníkom.