Kľúč k víťazstvám

12. októbra Lk 11, 5-13

Ježiš nám dnes pripomína potrebu neodbytnosti na modlitbe a povzbudzuje obrazom, ktorý v nás vyvoláva tušenie veľkosti Otcovej lásky k nám. Chápeme, že ak je kdesi, problém, a zdá sa nám, že Boh neodpovedá darom Ducha Svätého, problém je po našej strane. Odpovieš tým, že vstúpiš dnes do modlitby?