Kľúč k víťazstvám

14. novembra Lk 17, 7-10

"Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť." Pri týchto dnešných Ježišových slovách, sa ako vzdialená ozvena, pripomína Satanovo "Nebudem slúžiť!", ktorým nás pokúša. Na pokúšanie však máme byť pripravení a obnovovať v sebe vedomie, že slúžiť Bohu je privilégium, nie otroctvo.