Kľúč k víťazstvám

7. decembra Mt 7, 21. 24-27

Nie, Pane, Pane... Uskutočnené Božie slová sú meradlom opravdivej modlitby. Nič iné.