Kľúč k víťazstvám

13. januára Mk 2, 13-17

Možno aj teba pohoršuje to, akí ľudia sedia okolo teba v chráme a potom jedia z Pánovho stola. Hej, sú to možno ľudia skazení a hriešnici. Ale, čo si čakal? Kristus prišiel práve kvôli takýmto. Problém máš ty, nie oni.