Kľúč k víťazstvám

19. januára Mk 3, 13-19

Tak naozaj Boh nehovorí, On volá. A čaká od nás nie na hlboké reflexie, ale na odpoveď. Na odpoveď, ktorá by bola zo srdca, podobne ako jeho volanie. Učeníci odpovedali tým, že "prišli k nemu". Vo svete ducha sa nič nedeje mimochodom, ale v tomto úžasnom napätí medzi Božím pozvaním a našou odpoveďou.