Kľúč k víťazstvám

13. februára Mk 8, 14-21

Aj ty stále len o chlebe? Nechápeš, že toto nie je pre Ježiša problém?! Máš otupené srdce a zmysly. Toto je pravdivý problém!