Kľúč k víťazstvám

13. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Tridsaťosem rokov. Je to dlho, alebo krátko? Dlho z pohľadu choroby, bezpochyby. Avšak uzdravenie dáva všetkému nový zmysel, aj dlhému obdobiu choroby. Z pohľadu toho, čo s nami chce Boh urobiť je aj pritomné strádanie, časom očakávania, ožiareným budúcou slávou.