Kľúč k víťazstvám

16. apríla Jn 6, 22-29

Na otázku zo zástupu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Častokrát si predstavujeme, že Boh chce od nás toľko, až sa v tom strácame. Premysli dnes vážne, čo od teba Boh chce. Možno objavíš pre seba pravdu, že chce predovšetkým dávať.