Kľúč k víťazstvám

18. júla Mt 11, 25-27

Ak uveríš, že Ježiš je Božím Synom, tak ti „Syn bude chcieť zjaviť“ pravdu o Otcovi. Len vďaka Ježišovi a vďaka viere v neho máš šancu poznať Otca, ktorý je na nebesiach.