Kľúč k víťazstvám

12. októbra Lk 11, 15-26

Nie, nemýľme sa, Ježiš človeka naozaj oslobodzuje od zla, zjednocuje naše spoločenstvá a napĺňa nás pokojom a istotou. Človek bol totiž stvorený preto, aby sa stal miestom, kde prebýva Duch Boží. Kto však nespolupracuje s Božím Synom, nie je prázdny, nie je územím nikoho - neutrálny stav neexistuje. To len človek nevníma svoj úpadok a že v ňom vládnu zlí duchovia.