Kľúč k víťazstvám

9. novembra Jn 2, 13-22

Všetci máme radi, ak ktosi, kto nás musí napomenúť, robí to taktne. Medzi Ježišovými spôsobmi však existuje aj menej taktný spôsob. Je dobré, ak za jeho bolestivou netaktnosťou uvidíme horlivosť za Cirkev a za každého z jeho učeníkov. Ježiš totiž vždy stojí po našej strane a keď vlezieme do niečoho, čo nám neprospieva či priamo škodí, vie byť tvrdý. Taká býva zdravá láska. Ježišu, bojuj za mňa, prosím ťa!