Kľúč k víťazstvám

6. decembra Mt 7, 21. 24-27

Na akých základoch staviaš svoj život ty?