Kľúč k víťazstvám

7. decembra Mt 9, 27-31

Uverili, uvideli zázrak a potom i tak išli svojou cestou, nekonali podľa výrazného Ježišovho prikázania. Videlo sa im lepšie niečo iné... Ak Ježiš vykonal v našom živote nejakú vec, mali by sme sa modliť o poznanie jej zmyslu. Veci, ktoré sa v tvojom živote stali v poslednom čase, načo sa ti stali? Modli sa, aby si poznal Ježišovú vôľu.