Kľúč k víťazstvám

11. januára Lk 5, 12-16

"Prines za svoje očistenie obetu, im na svedectvo" - obeta a svedectvo, to sú veci, ktoré sú plodom očistenia. Nevieš svedčiť? Nemáš síl obetovať sa? Znamená to, že potrebuješ skúsenosť očistenia. A tú môže mať len ktosi, kto uzná, že potrebuje očistene, že si ho nevie dať sám, padne na tvár pred Pánom a prosí.