Kľúč k víťazstvám

12. januára Jn 3, 22-30

Je úžasne čítať toto dnešné evanjelium a vnímať Jánovu radosť vo viere. Nevie veci s istotou, ale vo viere vidí to podstatné. Radosť, ktorú prežíva hľadiac na to, čo Boh realizuje cez svojho Syna s ľudstvom, ho vedie k blaženému umenšeniu - pokore. Aj my sa učíme veriť, to jest vo svetle zjavených vecí hľadieť na udalosti nášho života. Je to cesta k radosti a pokore.