Kľúč k víťazstvám

13. januára Lk 3, 15-16. 21-22

Spomínajúc na udalosť Ježišovho krstu slávime otvorenie sa neba pre každého pokrsteného. Boh vo svojom Synovi hovorí k nám, stále živý vo svojom slove, a my máme prístup k Otcovi, čiže k Láske, ktorá dáva zmysel všetkému v našich životoch.