Kľúč k víťazstvám

12. februára Mk 7, 1-13

Aký veľmi ľudský bol Ježiš! Asi takto zvolá nejeden človek, čo si vypočul dnešné evanjelium. Ľudskosť je vskutku charakteristikou veriaceho človeka. Kresťan žiari ľudskosťou. Pochválil ťa už niekto pre tvoju ľudskosť?