Kľúč k víťazstvám

14. marca Mt 7, 7-12

Ježiš nás znovu oslobodzuje od našej mylnej predstavy o Bohu, akoby sme sa mu mali priblížiť skrze naše výkony. Prosiť, hľadať a klopať - čiže túžiť. Toto je to, čo v nás hľadá.