Kľúč k víťazstvám

16. marca Mt 5, 43-48

Byť dokonalý ako nebeský Otec... Čo to znamená? Znamená to, nemerať svoju veľkorysosť veľkorysosťou druhých, ale - ako Otec - predchádzať v láske, vychádzať v ústrety hriešnikom a nemerať preukázané dobro.