Kľúč k víťazstvám

23. marca Lk 15, 1-3. 11-32

"Už nie som hoden byť synom..., prijmi ma ako nádenníka". Toto je nápad márnotratného syna ako sa potrestať za hriešne premárnenie dedičného podielu. Všetci sa po hriechu pokúšame potrestať sa a máme na to najrôznejšie nápady. Moc Otcovho súcitu však úplne rozbila synov plán. Kiežby aj všetky naše nápady na vytrestanie sa za naše hriechy, zničila moc súcitu a veľkodušnosť milosrdenstva nášho Pána.