Kľúč k víťazstvám

14. apríla Lk 19, 28-40

"Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom!" Dnes je deň radosti a kontemplácie. Prijímame a pozdravujeme s vďakou nášho Kráľa, ktorý prišiel splniť misiu zverenú Otcom: dať život za naše výkupné.