Kľúč k víťazstvám

16. apríla Jn 13, 21-33. 36-38

Ježiš, na ktorého hľadíme počas Veľkého týždňa, je nevinným baránkom - tým, ktorý s ohromnou láskavosťou k svojmu Otcovi a s hlbokou staroslivosťou o nás, necháva sa viesť na smrť. Je to skutok najvyššej Božej láskavosti. A nám je dané byť intímne s týmto nevinným Baránkom, ktorý sa obetuje. Otvorme sa na tento dar blízkosti, ktorá spôsobuje, že sme vtiahnutí do zázraku obetujúcej sa lásky.