Kľúč k víťazstvám

20. apríla Lk 24, 1-12

"...Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im." Áno, je ťažké uveriť tomu, že tak to má byť, ako ukázal Ježiš: že je potrebné prejsť smrťou, sebaobetovaním, aby sme mohli vojsť do života. Oveľa radšej by sme verili, že Ježiš je skrátka veľký učiteľ a kráľ, ktorý si zasluhuje pomazanie... Však niet ho tu!