Kľúč k víťazstvám

23. apríla Jn 20, 11-18

Pán Boh pozná kľúč od tvojho srdca. Márii Magdaléne stačilo, že sa k nej obrátil po mene, a ona spoznala jeho milovaný hlas. Každý však, kto chce nájsť Pána, musí vyraziť na cestu a hľadať ho ako ona.