Kľúč k víťazstvám

19. marca Jn 13,31-33a.34-3

Byť v Ježišovej škole učeníctva znamená rásť v láske k bratom vo viere. Dnes máme znovu príležitosť sa prizrieť tejto skutočnosti v našom živote.