Kľúč k víťazstvám

11. júna Mt 10, 7-13

Keď ti je zle, zdá sa ti, že Boh ťa opustil. Ale skutočnosť je tá, že ti je dokonca bližšie. Kresťan ohlasuje túto blízkosť, ktorá je pre neho osobne zdrojom pokoja. Dnes ťa Ježiš pobáda, aby si vystúpil zo seba, mocou jeho slová prekročil svoju biedu a zlo, a tak ohlasoval Jeho kráľovstvo.