Kľúč k víťazstvám

13. júla Mt 10, 24-33

Si cenný v Božích očiach. Preto sa boj o svoju dušu a o to, či si dobrým žiakom nášho Učiteľa.