Kľúč k víťazstvám

18. augusta Lk 12, 49-53

Ježiš dnes hovorí o svojej silnej túžbe a zároveň o úzkosti. O túžbe po ohni, ktorým má byť zapálený svet a o úzkosti z ceny, ktorú On za to musí zaplatiť. Zniesol to všetko, čo malo na neho prísť, aby sa stal pre nás pôvodcom nového, večného života.