Kľúč k víťazstvám

11. septembra Lk 6, 20-26

Prečo je podľa Ježiša lepšie byť chudobným, hladným, plačúcim, nanávideným, než bohatým, sýtym, usmiatým a chváleným? Pretože ak sa máme príliš dobre na tomto svete, mimovoľne sa vzdávame večnosti, zapúšťame korene na tomto svete. A to je najhoršia vec, aká sa nám môže stať. Nebojme sa teda tažkostí, vychovávajú pre život vo večnosti.