Kľúč k víťazstvám

15. septembra Jn 19, 25-27

„Žena, hľa, tvoj syn!“ Predtým než nám Ježiš vo vrcholnom momente svojho života, ako svoj odkaz, ako to posledné a najcennejšie, čo mu zostalo, odovzdáva Máriu za matku, odovzdáva nás svojej matke. Patríme jej, a naša láska k nej je len opätovaním jej vernej lásky k nám.