Kľúč k víťazstvám

22. septembra Lk 16, 1-13

Účty nášho života nestihneme nikdy vyrovnať. To sme my, taká je pravda o našej situácii pred Bohom. Existuje však spôsob ako sa zachrániť: odpísať z dlhov, upustiť z nárokov, uzavrieť účtovanie s našimi dĺžnikmi. Začni preto aj ty používať zverené dobrá podľa logiky tvojho Pána. Podľa nej je najdôležitejšie milosrdenstvo, nie peniaze ani žiaden iný druh zisku.