Kľúč k víťazstvám

10. októbra Lk 11, 5-13

Pre ľudí na Blízkom Východe je odmietnutie človeka, ktorého sused prosí o pomoc s prijatím hosťa, nepredstaviteľné. Skrátka, také niečo sa nerobí. Ježiš teda akoby nám chcel povedať: ty si fakt myslíš, že Boh je lakomý?! Že je lakomcom, ktorý odmieta tvoju prosbu konať s tebou ako priateľ?! Naopak, Ježiš nás chce presvedčiť, že Boh sa skôr podobá žobrákovi, ktorý ťa prosí o to, aby si sa začal modliť a zatúžil zakúsiť jeho pomoc.