Kľúč k víťazstvám

14. novembra Lk 17, 20-25

Zmätok, poblúdenie mnohých, prenasledovanie a zavrhnutie - to sú veci, ktorým by sa nemal kresťan čudovať ani sa nimi pohoršovať. Naopak, veď vie, že sú znakom prichádzajúceho Božieho kráľovstva, ktoré rastie ticho, nepozorovane a prináša ovocie v nás a medzi nami. Čudovať by sa mal len tomu, aké ľahké je pre neho stratiť jednotu s Ježišom Kristom.